• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  angle post

  Giải thích VN: 1.Trụ đặt trên bậc thang để đỡ các tay vịn lan can.///2. Trong cấu trúc khung gỗ, gạch đá bên [[trong. ]]

  Giải thích EN: 1. a post set on a stair landing to support the handrail.///2. in half-timber construction, the corner post.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X