• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heatseal

  Giải thích VN: Dùng để liên kết hoặc hàn một vật liệu hoặc với một vật liệu khác bằng hơi nóng hoặc áp lực; thường được sử dụng khi kết nối các vật liệu [[dẻo. ]]

  Giải thích EN: To bond or weld a material to itself or another material by means of heat or heat and pressure; used commonly when joining thermoplastic materials.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X