• Thông dụng

  Danh từ

  Stocks; cang; cangue
  gông cùm
  sllavery

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  hutch

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  yoke
  gông từ (trong máy biến áp)
  yoke beam
  sự treo gông
  yoke suspension
  thanh kẹp gông từ
  yoke clamp
  từ thẩm kế kiểu gông
  yoke permeameter

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mount
  ăng ten gọng phân cực
  polar mount type antenna
  dây trời gọng phân cực
  polar mount type antenna

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X