• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  floater

  Giải thích VN: 1. giàn khoan được đặt ngoài khơi không điểm tựa cố định nào, dụ như lan khoan dầu, hoặc thuyền khoan dầu. 2. bể chứa mái [[nổi. ]]

  Giải thích EN: 1. any drilling platform located offshore without a fixed base, such as a drill barge or drill ship.any drilling platform located offshore without a fixed base, such as a drill barge or drill ship.2. a floating-roof tank.a floating-roof tank..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X