• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shear leg
  three-arm base
  tripod
  chân của giá ba chân
  tripod leg
  cột giữa giá ba chân
  central column of a tripod
  giá ba chân bốn phần
  fourfold tripod stand
  giá ba chân gấp
  extension tripod
  giá ba chân gấp
  folding tripod
  giá ba chân mở rộng
  extension tripod
  giá ba chân mở rộng
  folding tripod
  ống lót giá ba chân
  tripod bush
  đầu giá ba chân
  tripod head
  trivet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X