• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  practice
  giấy phép hành nghề
  license to practice
  hành nghề không giấy phép
  unlicensed practice
  quy tắc hành nghề thống nhất
  uniform practice code
  sự hành nghề không giấy phép (của bác , luật )
  unlicensed practice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X