• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flow direction

  Giải thích VN: Mối quan hệ bắt đầu - kế tiếp giữa các hoạt động trên biểu đồ phát triển thường được thể hiện bằng các mũi [[tên. ]]

  Giải thích EN: The predecessor-to-successor relation between operations on a flow chart, usually indicated by arrows.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X