• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  binary

  Giải thích VN: Nhị tố, nhị phân trong hệ thống số chỉ hai loại chữ số 0 [[1. ]]

  binary system

  Giải thích VN: Hệ thống chỉ bao gồm 2 thành phần, dụ như 0 1 hay [[không. ]]

  Giải thích EN: Any system involving only two main components, such as 0 and 1 or yes and no..

  dyadic system

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  binary system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X