• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  brake system

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  braking system
  hệ thống phanh chống trượt
  anti-skid braking system (AS-BS)
  hệ thống phanh dạng mạch chéo
  diagonal split braking (system)
  hệ thông phanh một mạch dầu
  single-line braking system
  hệ thống phanh một mạch dầu
  single-circuit braking system
  hệ thống phanh thứ cấp
  secondary braking system
  hệ thống phanh đĩa
  disc braking system
  hệ thống phanh đĩa
  disk braking system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X