• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  predetermined time system

  Giải thích VN: Một hệ thống qui định thời gian cho từng thành phần công việc cụ thể trong các điều kiện thay [[đổi. ]]

  Giải thích EN: A system providing times for specific work elements under varying conditions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X