• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sanitation

  Giải thích VN: Sự quản tất cảc các yếu tố môi trường vật gây ra hoặc thể gây ra những ảnh hưởng hại tới môi trường; sự thiết lập hay duy trì các điều kiện môi trường tốt cho sức [[khoẻ. ]]

  Giải thích EN: The control of all those factors in the physical environment that exercise or may exercise deleterious effects on the environment; the establishment or maintenance of healthy environmental conditions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X