• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fin efficiency

  Giải thích VN: Trong những tính toán trao đổi nhiệt của những bề mặt mở rộng, mối quan hệ giữa sự thay đổi nhiệt độ trung bình của bề mặt-tới-chất lưu đến sự thay đổi nhiệt độ của mặt bên-tới-chất lưu tại phần đáy của mặt [[bên. ]]

  Giải thích EN: In extended-surface heat-exchange calculations, the relationship between the mean temperature difference from surface-to-fluid to the temperature difference from fin-to-fluid at the base of the fin.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X