• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  weight barometer

  Giải thích VN: Một khí áp kế đo áp suất khi quyển theo khối lượng của cột thủy [[ngân. ]]

  Giải thích EN: A barometer that measures atmospheric pressure in terms of the weight of the mercury in a column.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X