• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  martonite

  Giải thích VN: Loại hơi cay nhiều năng lượng hợp thành của bốn phần bromoaxeton một phần [[cloaxeton. ]]

  Giải thích EN: A powerful type of tear gas composed of four parts bromoacetone and one part chloroacetone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X