• Thông dụng

  Tính từ

  Close; tight
  giày vừa khít
  tight shoes
  Next to; close by
  nhà ta khít chợ
  Her house is closed to the market

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  close
  mặt xếp khít
  close packed surface
  ống cong hồi lưu lắp khít
  close return bend
  hermetic
  pressed together (brickwork)
  sealing
  lớp trát kín khít
  sealing lining

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X