• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  water demineralizing

  Giải thích VN: Quy trình di chuyển các khoáng chất như natri, canxi, magê từ nước bằng cách chưng cất, trao đổi ion hay các biện pháp hóa [[học. ]]

  Giải thích EN: The process of removing minerals, such as calcium, sodium, and magnesium, from water by using distillation, ion-exchange, or chemical procedures.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X