• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dry-desiccant dehydration

  Giải thích VN: Một kỹ thuật nhằm tách các chất lỏng ra khỏi khí bằng cách sử dụng silic hay một chất thấm [[hút. ]]

  Giải thích EN: A technique to remove liquids from gases by using silica gel or another solid absorbent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X