• Thông dụng

  (Find) solace, relieve.
  Uống rượu cho khuây nỗi sầu
  To find solace from sorrow in alcohol.
  Nghe nhạc cho khuây nỗi nhớ nhà
  To solace ones homesicknees with music
  Cỏ thơm dạ chẳng khuây
  The fragrant grass could not give solace to her heart.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X