• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  prismatic compass

  Giải thích VN: Một la bàn cầm tay bao gồm một lăng kính được định vị sao cho la bàn thể đọc được trong bóng [[tối. ]]

  Giải thích EN: A hand-held surveyor's compass that contains a prism positioned so that the compass can be read while the sight is being taken.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X