• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  connected
  continum liên thông địa phương
  locally connected continuum
  giản đồ liên thông
  connected graph
  hệ liên thông
  connected systems
  không gian liên thông
  connected space
  không gian liên thông
  locally connected space
  không gian liên thông affin
  affine connected space
  không gian liên thông tin
  affinely connected space
  liên thông hữu hạn
  finitely connected
  liên thông không khả quy
  irreducibly connected
  liên thông mạnh
  strongly connected
  liên thông xiclic
  cyclic connected
  liên thông xiclic
  cyclicly connected
  liên thông địa phương
  locally connected
  liên thông đường
  archwise connected
  miền liên thông
  connected domain
  nhận dạng tiếng nói liên thông
  connected speech recognition
  tập (hợp) liên thông
  connected set
  tập hợp liên thông
  connected set
  tập liên thông
  connected set
  đối liên thông
  co-connected

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X