• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  falling-film still

  Giải thích VN: Một bộ phận được thiết kế cho việc chưng cất phân tử, phụ thuộc vào tỷ lệ bay hơi cao hiệu quả [[tách. ]]

  Giải thích EN: A unit designed for molecular distillation, which incorporates a high evaporation rate and separation efficiency.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X