• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angular instrument
  angulator
  electronic phase-angle meter
  goniometer

  Giải thích VN: Dụng cụ dùng để đo góc hoặc tìm [[hướng. ]]

  Giải thích EN: An instrument used for measuring angles or to find directions.

  inclinometer
  octant
  pantometer
  protractor
  X-ray goniometer

  Giải thích VN: Một hệ thống chia độ góc được chia được tính theo các tia tới tia đến, hệ thống này sử dụng kỹ thuật phân tích sự nhiễu [[xạ. ]]

  Giải thích EN: A scale that determines the angle between incident and refracted beams; used in X-ray diffraction analysis.

  angle meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X