• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  panel strip

  Giải thích VN: Dải trang trí kim loại hoặc gỗ nằm trên tường hoặc trần để che các các mối nối giữa các vật liệu kết [[cấu. ]]

  Giải thích EN: One of several wooden or metal strips laid on a wall or ceiling to conceal joints between composition material.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X