• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carry
  chữ số mang sang
  carry digit
  cờ mang sang
  Carry Flag (CF)
  cờ xóa mang sang
  Clear Carry Flag (CLCF)
  số mang sang
  carry digit
  số mang sang
  carry-over
  số mang sang cuối cùng
  final carry digit
  số mang sang nhị phân
  binary carry
  sự mang sang
  carry-over
  sự mang sang âm
  negative carry
  sự mang sang kép
  double carry
  sự mang sang ngược
  carry back
  sự mang sang trễ
  delayed carry
  sự mang sang trước (từ hàng trước)
  previous carry
  sự mang sang tự động
  selt-intructed carry
  sự mang sang tuần tự
  sequential carry
  sự mang sang đơn lẻ
  single carry
  sự mang sang đồng thời
  simultaneous carry
  tín hiệu mang sang
  carry signal
  carry-over
  transfer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X