• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  productive capacity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  capacity
  năng lực (sản xuất) thực tế
  practical capacity
  năng lực (sản xuất) tối đa
  maximum capacity
  năng lực sản xuất bỏ không
  idle capacity
  năng lực sản xuất công nghiệp
  industrial capacity
  năng lực sản xuất của nhà máy
  plant capacity
  năng lực sản xuất
  excess capacity
  năng lực sản xuất thừa
  excess capacity
  năng lực sản xuất thặng
  surplus capacity
  năng lực sản xuất tối đa của xưởng
  maximum plant capacity
  năng lực sản xuất đã sử dụng
  utilized capacity
  phí tổn năng lực sản xuất bỏ không
  idle-capacity cost
  capacity to perform
  ideal capacity
  manufacturing capacity
  operating capacity
  output capacity
  producing capacity
  productive power

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X