• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  caloricity
  calorie
  calorific capacity
  calorific power
  calorific value
  năng suất tỏa nhiệt cao
  high calorific value
  năng suất tỏa nhiệt cao
  UCV (uppercalorific value)
  năng suất tỏa nhiệt cao
  upper calorific value (UCV)
  năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  calorific value of a fuel
  năng suất tỏa nhiệt lực
  net calorific value
  năng suất tỏa nhiệt thấp
  low calorific value
  năng suất tỏa nhiệt thấp
  lower calorific value (LCV)
  năng suất tỏa nhiệt thô
  gross calorific value
  năng suất tỏa nhiệt toàn phần
  gross calorific value
  tổng năng suất tỏa nhiệt
  gross calorific value
  tổng năng suất tỏa nhiệt
  total calorific value
  heat capacity
  heat output
  heating capacity
  năng suất tỏa nhiệt (của thiết bị sưởi)
  radiator heating capacity
  heating power
  heating value
  năng suất tỏa nhiệt ròng
  lower heating value
  năng suất tỏa nhiệt ròng
  net heating value
  năng suất tỏa nhiệt thấp
  lower heating value
  năng suất tỏa nhiệt thấp
  net heating value
  năng suất tỏa nhiệt tối đa
  gross heating value
  thermal power
  thermal value

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X