• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  saline water
  cải tạo nước mặn
  saline-water reclamation
  hệ (thống) kết đông làm mát bằng nước mặn
  saline water freezing system
  sự biến đổi nước mặn
  saline water conversion
  salt water
  bùn nước mặn
  salt water mud
  dòng nước mặn
  salt water flow
  ngập nước mặn (của giếng)
  salt water flow
  ngập nước mặn mạnh (của giếng)
  strong salt water flow
  suối nước mặn
  salt water spring
  salvage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X