• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  expanded

  Giải thích VN: Tính chất của vật chất, được xử để tăng thể tích. Do vậy, thể Gạch nở, đất sét nở, chất dẻo [[nở. ]]

  Giải thích EN: Of a material, processed to increase its volume. Thus, for example, expanded brick, expanded clay, expanded plastic.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X