• Thông dụng

  Be a lazy-bones.
  Cứ ngay lưng như thế thì sau này làm sao nên thân được
  If you are such a lazy-bones, how can you eventually make your way in the world?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X