• Thông dụng

  Danh từ.
  duty; obligation.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  duty
  nghĩa vụ đóng thuế
  liability to duty
  liability
  nghĩa vụ chung
  joint liability
  nghĩa vụ riêng (từng bên)
  several liability
  nghĩa vụ đóng thuế
  liability to duty
  obligation
  nghĩa vụ phục vụ công cộng
  public service obligation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  legal liability
  obligation
  nghĩa vụ cộng đồng
  joint obligation
  nghĩa vụ liên đới
  joint and several obligation
  nghĩa vụ liên đới
  joint obligation
  nghĩa vụ nuôi nấng
  obligation to maintain
  nghĩa vụ phải đóng thuế
  obligation to pay tax
  sự chưa hoàn thành nghĩa vụ
  failure to perform an obligation
  trust

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X