• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dry crushing
  dry grinding

  Giải thích VN: Quá trình nghiền vật chất thành những mảnh nhỏ được thực hiên bằng sự mài mòn không dùng chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: A process of reducing material to fine fragments by abrasive action without the use of a liquid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X