• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  occupational hazard

  Giải thích VN: Nguy hay mối nguy hiểm gặp phải trong từng nghề nghiệp cụ thể; dụ: hít phải bụi than trong khai thác [[than. ]]

  Giải thích EN: A risk or danger that is inherent in a particular occupation; e.g., exposure to coal dust in coal mining.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X