• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  central power station
  generating plant
  power house
  power plant

  Giải thích VN: Một nhà máy, bao gồm tất cả các thiết bị nhà xưởng, trong đó một vài dạng năng lượng được chuyển thành điện năng, dụ như một trạm thủy điện trạm điện hơi [[nước. ]]

  Giải thích EN: A plant, including all the equipment and buildings, in which some form of energy is converted to electric energy, such as a hydroelectric or steam generating station.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  power plant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X