• Thông dụng

  Tính từ.

  Rough; harsh; rugged.
  giấy nhám
  emery paper.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abrasive
  bánh nhám
  abrasive wheel
  giấy nhám
  abrasive paper
  giấy nhám
  coated abrasive
  hạt cát nhám
  abrasive crystal
  vải nhám
  abrasive cloth
  vải nhám
  coated abrasive
  crude
  emery
  bánh mài bằng đá nhám
  emery wheel
  ê đá nhám
  emery vice
  giấy nhám
  emery-paper
  máy mài bằng bột nhám
  emery grinder
  máy mài bằng bột nhám
  emery grinding machine
  vải bố nhám
  canvas emery
  vải nhám
  emery cloth
  vải nhám
  emery clothes
  vải thấm bột nhám
  emery cloth
  raw
  rough
  dòng trong lòng nhám
  rough channel flow
  gạch nhám (mặt)
  rough brick
  mài bớt nhám
  rough-down
  mặt gãy nhám
  rough fracture
  mặt nhám
  rough surface
  sự sơn nhám mặt
  rough painting
  lapsus

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hammy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X