• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air dry bulb (temperature)
  dry bulb temperater
  dry-bulb thermometer

  Giải thích VN: Nhiệt kế không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm của khí quyển. Những nhiệt kế dùng trong hộ gia đình thuộc loại [[này. ]]

  Giải thích EN: A thermometer that is not affected by atmospheric humidity; ordinary household thermometers are of this type. Thus, dry-bulb temperature.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X