• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  handpicking

  Giải thích VN: Quá trình lựa chọn hay di chuyển bằng tay một vài vật khỏi một nhóm. Còn được gọi [[handsorting. ]]

  Giải thích EN: The process of manually selecting or removing certain items from a group. Also, handsorting.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X