• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  positive feedback

  Giải thích VN: Sự phản hồi được cung cấp trong pha với một đầu vào của một hệ thống nhằm mục đích nâng cao độ khuyếch đại của hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: Feedback that is fed back in phase with the input of a system so as to increase the amplification of the system. Also, REGENERATIVE FEEDBACK, REGENERATION.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X