• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pyritaceous
  pyrite
  bột pirit
  pyrite dust
  kết hạch pirit
  pyrite nodule
  khí pirit
  pyrite gas
  pirit
  pyrite burner
  pirit
  pyrite furnace
  pirit
  pyrite oven
  pirit chứa vàng
  auriferous pyrite
  pirit chứa đồng
  copper pyrite
  pirit dạng gan
  hepatic pyrite
  pirit dạng sợi
  fibrous pyrite
  pirit dạng tóc
  capillary pyrite
  pirit hình nhọn
  spear pyrite
  pirit phóng xạ
  radiated pyrite
  pirit sắt
  iron pyrite
  pirit sắt trắng
  white iron pyrite
  pirit thiếc
  tin pyrite
  pirit từ
  magnetic pyrite
  pyritic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X