• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  plastisol

  Giải thích VN: Sự phân tán chất nhựa trong một chất làm mềm dẻo đặc quánh lại khi bị nung [[nóng. ]]

  Giải thích EN: A dispersion of resin in a plasticizer that gels when heated.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X