• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  plexiglas

  Giải thích VN: Tên thương mại của một chất methacrylate mêtyn trong suốt, nhẹ, bền thời tiết, hình thành dạng bản hay [[thanh. ]]

  Giải thích EN: A trade name for a transparent methyl methacrylate that is lightweight, resistant to weathering, and formed in sheets and rods.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X