• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  polyvinyl butyral

  Giải thích VN: Chất dẻo vinyl bền, dẻo trong suốt, được chế tạo từ phản ứng giữa rượu polyvinyl butira-anđêhyt; được sử dụng làm lớp trong của kính an toàn hoặc lớp ngoài của vải. Giống [[BUTVAR. ]]

  Giải thích EN: A tough, flexible, transparent, vinyl resin that is made by reacting polyvinyl alcohol with butyraldehyde; used as the interlayer in safety glass and in textile coating. Also, BUTVAR.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X