• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  acetate process

  Giải thích VN: Một quy trình trong đó xenlulô kết hợp với a xít axetic a xít sun fua ric làm cho nhựa hoặc sợi bị xen lu [[hóa. ]]

  Giải thích EN: A process in which cellulose is combined with acetic acid or acetic anhydride and sulfuric acid catalyst to make cellulose acetate resin or fiber.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X