• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flash ridge

  Giải thích VN: Phần trên khuôn lỗ thoát tại đó nguyên liệu sẽ thoát ra trước khi miệng khuôn khép [[lại. ]]

  Giải thích EN: The section on a flash mold where excess material escapes before the mold is shut.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X