• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sieve fraction

  Giải thích VN: Số lượng của vật liệu đi qua sàng tiêu chuẩn bị giữ lại bởi sàng tiêu chuẩn cao [[hơn. ]]

  Giải thích EN: The quantity of unconsolidated material that passes through a standard sieve and is retained by a finer sieve.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X