• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  main carrier
  sự biến điệu đỉnh của sóng mạng chính
  peak modulation of the main carrier
  tần số của sóng mang chính
  main carrier frequency

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  major carrier

  Giải thích VN: Hạt tải đa số trong chất bán dẫn tạp [[chất. ]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X