• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  singing margin

  Giải thích VN: Sự khác nhau, bằng đơn vị đexiben, giữa điểm tạo dao động liên tục không mong muốn độ đạt trung bình của hệ thống hay bộ [[phận. ]]

  Giải thích EN: The difference, in decibels, between the singing point and the normal gain of a system or component.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X