• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  range calibration

  Giải thích VN: Quá trình điều chỉnh một bộ rađa sao cho chỉ ra phạm vi chính [[xác. ]]

  Giải thích EN: The process of tuning or adjusting a radar set, so that it will indicate the correct range.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X