• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chaining
  lineation
  locating
  pegging
  route location
  routing
  sự định tuyến bất biến
  invariant routing
  sự định tuyến giao tiếp trung gian
  ISR (intermediatesession routing)
  sự định tuyến liên miền không lớp
  CIDR (classlessinter-domain routing)
  sự định tuyến liên miền không lớp
  classless inter-domain routing (CIDR)
  sự định tuyến mạng tự động
  ANR (automaticnetwork routing)
  sự định tuyến mạng tự động
  automatic network routing (ANR)
  sự định tuyến thay thế
  alternate routing
  sự định tuyến theo đích
  routing by destination
  sự định tuyến thích ứng
  adaptive routing
  sự định tuyến thông báo
  message routing
  sự định tuyến tràn
  overflow routing
  sự định tuyến tự do
  free routing
  sự định tuyến động
  dynamic routing
  staking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X