• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air conditioning
  sự điều hòa không khí cục bộ
  spot [unit] air conditioning
  sự điều hòa không khí ôtô
  automobile air conditioning
  sự điều hòa không khí ôtô
  automotive air conditioning
  sự điều hòa không khí phòng
  room air conditioning
  sự điều hòa không khí quanh năm
  all year air conditioning
  sự điều hòa không khí theo vùng (cục bộ)
  zone air conditioning

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X