• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  area supplementary control

  Giải thích VN: Sự điều khiển được áp dụng cho tốc độ máy phát nhằm duy trì tần số đã định của hệ thống sự trao đổi của mạng pưới được thiết lập khi sự thay đổi trong tần số hệ thống hay sự tải trên đường [[dây. ]]

  Giải thích EN: The control that is applied to area generator speed in order to maintain scheduled system frequency and established net interchanges when changes occur in system frequency or tie-line loading.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X